Tag din STU på GAIA Akademi

Er du ung og i målgruppen for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, STU, har du nu mulighed for at tage en 3-årig uddannelse på GAIA Akademi. Vi kan tilbyde dig en personlig uddannelse med faglighed i højsædet i et hus, der emmer af liv, stemning og muligheder.


Alle uddannelserne har fokus på dig og din personlige udvikling. Vi arbejder hen imod at give dig grundlæggende arbejdsmæssige, personlige og faglige kvalifikationer, der giver dig størst mulig selvhjulpethed i voksenlivet – både i forhold til arbejde, fremtidig bolig og fritiden.


Bliv udfordret - grib chancen og kontakt din UU Vejleder og sørg for, at du bliver en af vores studerende på uddannelsens nye hold!


Uddannelsen

Uddannelsen er tilrettelagt således, at alle har fagundervisning på værkstederne, efterfulgt af undervisning på skolen i dansk, matematik, botræning og forskellige valgfrie fag. I løbet af uddannelsen veksler man mellem praktiske aktiviteter, projektopgaver og praktik i erhvervslivet.


Vi tilbyder 5 uddannelser

Tæt på virkeligheden

GAIA Akademi har et tæt samarbejde med GAIA Museum. GAIA Museum er en kulturvirksomhed, hvor der både drives en café, en butik, et kreativt designværksted, et medieværksted og et kunstmuseum. Alle værkstederne arbejder direkte med kunder udefra, og er med at løse opgaver for andre virksomheder. GAIA Akademis mål er, at de studerende får en uddannelse, der er skræddersyet til den enkelte studerende. Uddannelsen veksler mellem praktiske aktiviteter, praktik i erhvervslivet, botræning, fritid og dansk og regning.


Optagelsesbetingelser

For at blive optaget på GAIA Akademi skal den studerende have vist en interesse for og en lyst til at arbejde kreativt. Den studerende visiteres via kommunale UU-vejledere og kommunale sagsbehandlere.

 

Hent folderen om GAIA Akademis uddannelser her