Velkommen til GAIA Akademi 

Hjemmesiden er under opbygning 

Besøg i mellem tiden gaiamuseum.dk eller kontakt GAIAs leder Anna Noe Bovin på e-mail anna.noe.bovin@randers.dk eller telefon  89158330, hvis du har spørgsmål vedr. GAIA Akademi.