STU

Telefon

+45 89 15 83 30

STU

 

GAIA Akademi tilbyder en særligt tilrettelagt 3-årig uddannelse for unge med særlige behov.

 

Formålet med uddannelsen er at give eleven mulighed for at udvikle færdigheder inden for forskellige kunstneriske eller praktiske fagområder. Undervisningen består af to dages holdundervisning i små grupper (dansk, matematik og livsfag) og tre dages praktik hver uge.

 

STU er rettet mod unge med særlige behov, som er ude af stand til at gennemføre en eksisterende uddannelse, selvom de modtager socialpædagogisk støtte. Ud over faglige mål på GAIA Akademi arbejdes der således yderligere med at udvikle de studerendes personlige, sociale og andre faglige kompetencer, så den enkelte unge kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

 

Uddannelsen er tilrettelagt således, at alle har fagundervisning på værkstederne, efterfulgt af undervisning på skolen i dansk, matematik, botræning og forskellige valgfrie fag. I løbet af uddannelsen veksler man mellem praktiske aktiviteter, projektopgaver og praktik i erhvervslivet.

Man kan vælge den linje

 

der passer bedst til ens interesser

• Kunst

• Café

• Køkken/Kantine

• FotoGrafik

• Kreativt Værksted og Butik

• Rammeværksted

• Design og Service

FØLG OS PÅ

GAIA Akademi, Lene Bredahls Gade 10 8900 Randers C