STU

STU

GAIA Akademi tilbyder en særligt tilrettelagt 3-årig uddannelse for unge med særlige behov.

 

Formålet med uddannelsen er at give eleven mulighed for at udvikle færdigheder inden for forskellige kunstneriske eller praktiske fagområder. Undervisningen består af to dages holdundervisning i små grupper (dansk, matematik og livsfag) og tre dages praktisk linje hver uge.

 

STU er rettet mod unge med særlige behov, som er ude af stand til at gennemføre en eksisterende uddannelse, selvom de modtager socialpædagogisk støtte. Ud over faglige mål på GAIA Akademi arbejdes der således yderligere med at udvikle elevens personlige, sociale og andre faglige kompetencer, så den unge kan få en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

 

I løbet af uddannelsen veksler man mellem praktiske aktiviteter, projektopgaver og praktik i erhvervslivet.

Man kan vælge mellem følgende linjer

  • Kunst
  • Køkken / Café
  • Mediegrafik
  • Butik / Kreativt Værksted
  • Rammeværksted
  • Design og Service